zaterdag 22 oktober 2016

Badplaats Noordwijk 150 Jaar Jong, De Noordwijkse Arkadia


Er bestaat geen tekst waarin de schoonheid van Noordwijk, liever gezegd dat van haar beide Noordwijken,  zo oprecht bezongen wordt als in de  "Noordwijkse Arkadia"  Heb het boekwerk gemist, in alle misbaar rondom de viering van het 150 jarig bestaan van de badplaats.....herkansing mogelijk???????
Zie het helemaal voor me.....De opgeleukte borrel waarin de auteur zijn boek voorstelt aan de verzamelde notabelen maar dan in het heden. Plaats van Samenkomst  bij Boeken Martha in De Keuvel. Alle genodigden, veelal bemiddeld, zo niet in geld dan wel in omvang.  Loco burgemeester Gerben van Duin (helaas niet af te korten tot initialen)  honoreert in een humoristisch ge-sing-songd tekstje de vele deugden waar, in het boekwerk Noordwijk wordt geroemd......Mooi werk! Die grap als aanleiding vormt het bruggetje voor de rest van het betoog;

De opdracht tot.....Maak de tekst van die oude Arkadia verstaanbaar voor iedereen.....alles mag, zolang het maar universeel publiciteit oproept. Hoe Mooi het hier is. Vreedzaam en vriendelijk. Zet het op muziek....Schrijf een RAP....DJ'er iets mee.... vertaal het op straatniveau.... zing er een smartlap mee....maar blijf wel dicht bij de tekst......Jan Rot deed het met de bijbel, probeert Noordwijk het met haar Arkadia........meer dan de eeuwige roem kan Noordwijkse Huizen u niet geven, hooguit de eigen versie van de herdruk.....NOORDWYKSCHE  AR KADI A
VAN MYNEN O O M
JA K O B U S van der  VA L K.


Wie lokt me, uit myne bezigheden, Van 't Volk- en Zegenryk Maasfluis,
Met myn gedachten voort te treden Naar Noordwyk,
daar het zagt geruisch Der Stille Zee het oor kan streelen:
Daar 't oog steeds weidt in Kruidmanshof:
Konyntjes Springen: Vinkjes kweelen: - i
Daar all' 't gevogelt 's Hoogften lof Verheft,
door zyn vol vrolyk zingen? : 
Wie leid my hier naar 't hoogste duin,
Langs d'aangenaamste wandelingen,
Door Hofmans rykbezaaiden tuin?
Wie toont my Noordwyks groene dreven
Hier, in myn eenzaam Schryf vertrek?
Wie schetst twee Dorpen, hoogverheven
In Oudheit, in een klein bestek? 't Is
[ocr errors][merged small]
[graphic]


:
[ocr errors]
't Is VAN DER VALK, door my te noemen
Niet dan met liefde en tederheit, -
Myn Oom, die ledigheit wou doemen, - -
Waaröm Hy, vry van arrebeid,
Van aardsch gewoel en zorge ontslagen,
Op dicht-en Oudheits lekkerny
Beluft, by 't meerd'ren van zyn dagen, )
Zyn meesten tyt der Poëzy . . . , "
Gewydt heeft, en, met vloeib're dichten,
Thans maalt den lof van 't oud Geflacht
't Welk geen geslacht behoeft te zwichten,
Den Stam der DOEZA'S, hoog geächt:
Die DOEZA'S, die, in fpyt van Spanje, ..."
Veel dienst bewezen aan den Staat
En die Prins WILLEM vAN ORANJE :
Steeds holpen met hunn raadt en daadt: -
Die DOEZA'S, die de Heerlykheden
Van Noordwyk binnen en aan Zee
Als rechte Heeren bloeiën deden; : :
Wier loff'lyk Nakrooft zich, alrée, -
Bevlytigt heeft de steilste trappen " .
Der eêlfte kunften, in het Koor
Der hoogberoemde Wetenschappen,
Alle onder zich te krygen, door
Hun nooit volprezen vlyt en oordeel;
Om eerlang, door den Palimuur
Van Staat, Vorst FRIZO, (tot 's Lants voordeel
Door 's Hemels gunft, ter goeden uur'

vrijdag 21 oktober 2016

Badplaats Noordwijk, 150 Jaar Jong met "De eerste vrouw - Susan Smit"Zoveel aandacht als Susan Smit al heeft gekregen in de diverse afleveringen van de Noordwijkse Blog Schrijvers, grenst aan het onwaarschijnlijke. Nooit verkeerd natuurlijk, aandacht voor het enorme talent dat dit dorpje voortbrengt.......zit hem natuurlijk in die geestgronden! Afgegraven duinen, groeigronden voor bollen...bozen. U merkt het al, te lang achter de computer verbleven, wordt je toch een beetje ........ach u herkent het vast wel.
Ga het boek beslist lezen........Boeken Martha biedt u een feestelijke kennismaking aan: op 6 november 2016 in de Keuvel vanaf 16.00 uur. t' Is maar dat u het weet!
Ziet Noordwijkse Huizen het nu goed.........is de Mata Hari op de cover van haar boek nu Susan Smit herself .  Maar schoonheid brengt niet altijd het grote geluk, zo blijkt uit het leven van Lou Tellegen, of met de woorden van moeders te eindigen:
"van een mooi bord alleen kun je niet eten" de Noordwijkse uitspraak bedenkt u er zelf maar bij!

dinsdag 18 oktober 2016

Badplaats Noordwijk, 150 Jaar Jong, Noordwijkers Kiezen het Populairste Bericht

Ja Mensen, dat is me wat.......tientallen verzoeken n.a.v. de vraag naar de genomineerden van het populairste bericht in de blog Noordwijkse Huizen..........ze willen meedoen maar HOE. Gewoon!
U klikt ergens in de zijlijn een naam aan of een punt van belangstelling en verdiept zich in juist die aflevering die zich dan aan uw welwillend oog ontplooit. Zodra u dat meerdere malen herhaalt, ziet u onder het hoofdstuk POPULAIRE BERICHTEN uw onderwerp in razende vaart langkomen.In het zoekvakje iets anders opzoeken kan ook.....begin eens met uw  naam te zoeken, een straat, een huis.......wie weet welke roddels uit de nieuwsbladen u tegen komt......meer weten????? Niet moeilijk, toch? Mag u even op pad geholpen worden.....Vraagt u zich af bij het bekijken dit hele oude kaartje uit het verloren gegane kwartetspel van J&B, Noordwijks eigenste en eerste Blokker uit de Hoofdstraat  ( gebouwd op de plek waar ooit het Tehuis voor Oude Mannen stond}, belijk ze eens, de afleveringen met Janus, Vuurtorenplein, Koningin Astrid Boulevard, Koningin Wilhelmina Boulevard, Langevelderslag, Badcentrum, Badseizoen, noem maar op of heeft u zelf iets leuks te melden voor dit "Ik hou van Noordwijk Blog" ?  Klik aan!  Vaak genoeg gekeken? Dan komt uw favoriete verhaal aan de top......welk een eer!!!!!!

maandag 17 oktober 2016

Badplaats Noordwijk, 150 Jaar Jong.........Brandende Vragen

Onze gemeente heeft in totaal een lengte aan wegen van 57.87 K.M. over de verschillende soorten als volgt verdeeld: wegen met gesloten wegdek 12.51 KM., grind- en steenslagwegen 11.73 K.M., onverharde wegen 12.35 K.M.

Het aantal werkloozen bedraagt op het oogenblik in onze gemeente 732 waarvan er ruim 100 zijn tewerkgesteld bij de gemeentelijke werkverschaffing..........
Wat zeg je? Ambtenaren? Nee  Joh.....tewerkgestelden bij de gemeentelijke werkverschaffing.

zondag 16 oktober 2016

Badplaats Noordwijk 150 Jaar Jong, Margriet de Moor in Frankfurt

Na de golf van belangstelling voor de blogaflevering over Maria Neefjes  vandaag de schijnwerper op haar even talentvolle zuster, Margriet de Moor. Leest u mee?
"Margriet de Moor (1941) debuteerde relatief laat – in 1988, met de verhalenbundel Op de rug gezien – maar verwierf zich onmiddellijk een plek in de harten van de lezers. Haar eerste bundels werden hooglijk geprezen en haar schitterende debuutroman Eerst grijs dan wit dan blauw werd in 1991 bekroond met de Libris Literatuur Prijs. Ze publiceerde daarna novellen en romans waarvan sommige in de moderne tijd spelen, andere in een verder verleden. Een bijzondere plek in haar literaire oeuvre is ingeruimd voor de muziek. De Moor werd opgeleid als musicus aan het conservatorium en schreef een veelgeprezen roman over een castraatzanger, De virtuoos (1993), en varieerde in een novelle op het thema van de Kreutzersonate (2001)."  Van Vogels en Mensen:  Met haar nieuwste uitgave maakte u hier al kennis!

De met sierlijke strikken getooide kleuters lijken zich in de achtertuin  van de ouderlijke woning aan de van Panhuysstraat 52 in Noordwijk bezig te houden met een smakelijke lunch.  Een blik op hun achtergrond toont een wijdse horizon  begrensd door de aanplant van het  luxe buiten Dijk en Burg laat weinig ruimte voor het beeld van nu. Een blik op de gigantische opstallen deel uitmakend van het "Papendal aan de Duinwetering" De Tribune van de VV Noordwijk. Om de grootste voetbalmeester -Johan Cruijff te citeren ... "Je gaat het pas zien als je het door hebt. ... "Elk nadeel heb zijn voordeel."en zo is het ook maar net! Maar vooral: krijg er geen slapeloze nachten van!


"Die Geschichte beginnt ganz harmlos: Eine Frau berichtet von ihrer Schlaflosigkeit. Bald wird klar, dass es etwas Unfassbares ist, was sie nachts aufwachen lässt. Die Autorin Margriet De Moor versteht sich in Untiefen menschlicher Beziehungen, was sie in ihrer Novelle "Schlaflose Nacht beweist."........

zaterdag 15 oktober 2016

Badplaats Noordwijk, 150 Jaar Jong, Maria Neefjes

Ze staat genomineerd: Maria Neefjes, in de top-vijf van populaire berichten in de Blog Noordwijkse Huizen.....WOW. Dat is niet niks natuurlijk! Zou ik ook wel eens willen........ Maar terecht. Het is alweer OKTOBER de enige maand van het jaar met de K van Kunst in de naam.......en we zijn alweer op de helft.....Dat wordt weer een haastklus, dus vlug verder! Kunst met een grote "K".   Te Laat!  Juist gisteren opende zij haar nieuwe expositie in de lounge van het hoofdkantoor van Ernst & Young aan de Wassenaarseweg 80 te Den Haag.
Maria en Margriet Neefjes

Gaat u vooral even naar de website van Maria Neefjes  zelf.....u kunt daar genieten van al haar werken en er in alle rust de aandacht aan geven die ze verdienen......U moet wel ernstig beloven dat te doen.....even het cursiefje aanklikken, u kent het wel! 

Het volgende verhaal door Margriet de Moor- de zus van,  komt van die website:

"Wij zijn samen opgegroeid. Maria en ik waren ‘Margriet en Maria’, in één adem genoemd in een gezin met tien kinderen waarin wij nummer vier en vijf waren. Een ideale positie, die privacy betekende want de oudsten werden als oudsten nu eenmaal erg serieus genomen door onze ouders, terwijl de jongsten als baby’s en kleuters het middelpunt waren van hun vertederde zorg.

Aangezien het huis met ook nog een inwonend dienstmeisje en vaak nog een oma overvol was, werden onze ruimte en tijd – de belangrijkste coördinaten in het leven – door onze moeder zeer strikt ingedeeld. Als ik denk aan de ruimte die ons tweeën thuis toekwam, verschijnt in mijn geest allereerst het ledikant op zolder waarin wij samen sliepen en doemt vervolgens de huiskamer op. Inderdaad: ik denk aan tafel -en – bed. Ons ledikant op zolder bevond zich op een plek die werkelijk niet gunstiger had kunnen zijn, namelijk naast een enorme kast met afgedankte boeken, met uit hun banden gevallen literaire meesterwerken die achter een gordijn waren weggestopt. We hoefden onze arm maar uit te steken of de liefdesgeschiedenissen en wraakexpedities kwamen al in ons directe bereik, samen met ons onder de dekens. De tafel stond natuurlijk beneden, midden in de huiskamer onder de lamp. Het is nu niet meer voor te stellen hoe rap een gezelschap van meer dan tien personen van de middagdis kan opstaan, borden en bestek afruimen, de tafel aan twee kanten inschuiven, smyrna kleed erover leggen en: klaar voor de twee meisjes die hun kleurpotloden en nieuwe schetsboeken al aandragen om de godganse woensdagmiddag te gaan zitten tekenen. Ja, we waren braaf, we waren zeer zoet, we stammen uit de tijd dat ouders nog tien kinderen kregen.
Het leuke van tekenen is het métier. Ogen en handen gaan volledig samen en lossen al doende de gekste dingen op. Het fijne is ook de stilte met een beetje geluid, gekras, geritsel, gesnuf: er bestaat geen betere atmosfeer om een zeer speciaal soort denken op gang te brengen. Was er een technisch probleem – ik herinner me ons verlangen om een damespump zowel en profil als van bovenaf weer te geven – dan overlegden we. Zoals we ook ‘s avonds en ‘s nachts over boeken beraadslaagden, die we erg mooi vonden, dat beslist, maar sommige hoofdstukken uit Madame Bovary of De Graaf van Monte Christo konden beter. Voor het overige ook dan weer geluiden: geritsel, gesnuf en een tijdloze stilte.
Ik denk dat wij elkaar in die jaren zonder het te weten een inspiratie hebben bezorgd die tot op de dag van vandaag aan de gang is. En dat we elkaar hebben gerustgesteld. Want kunst maken mag moeilijk zijn, het is vooral ook gevaarlijk vanwege de onherroepelijke stap die je hebt gedaan in een wereld die zich een tikje buiten de gangbare wereld bevindt en van zoiets kun je, zoals iedereen weet, gek, eenzaam of drankzuchtig worden. Dat wij in het begin met ons tweeën waren, elk binnen onze eigen verstrooidheid maar toch in intiem gezelschap, heeft ons voorgoed bemoedigd.
Maria is sindsdien verliefd op het kijken. Zij mobiliseert voor wat ze zeggen wil het zintuig oog. Ik ben een stuk kippiger en heb de omhaal van woorden nodig die, denk ik, uiteindelijk van de stem vandaan komen en zich dus richten op het oor. Maar het métier van onze handen bestaat nog altijd bij de gratie van potloden, pen, inkt, verf en papier: bij de uitgangspunten kortom, van onze jeugd.-
Margriet de Moor
Wij zijn samen opgegroeid. Maria en ik waren ‘Margriet en Maria’, in één adem genoemd in een gezin met tien kinderen waarin wij nummer vier en vijf waren. Een ideale positie, die privacy betekende want de oudsten werden als oudsten nu eenmaal erg serieus genomen door onze ouders, terwijl de jongsten als baby’s en kleuters het middelpunt waren van hun vertederde zorg.

Aangezien het huis met ook nog een inwonend dienstmeisje en vaak nog een oma overvol was, werden onze ruimte en tijd – de belangrijkste coördinaten in het leven – door onze moeder zeer strikt ingedeeld. Als ik denk aan de ruimte die ons tweeën thuis toekwam, verschijnt in mijn geest allereerst het ledikant op zolder waarin wij samen sliepen en doemt vervolgens de huiskamer op. Inderdaad: ik denk aan tafel -en – bed. Ons ledikant op zolder bevond zich op een plek die werkelijk niet gunstiger had kunnen zijn, namelijk naast een enorme kast met afgedankte boeken, met uit hun banden gevallen literaire meesterwerken die achter een gordijn waren weggestopt. We hoefden onze arm maar uit te steken of de liefdesgeschiedenissen en wraakexpedities kwamen al in ons directe bereik, samen met ons onder de dekens. De tafel stond natuurlijk beneden, midden in de huiskamer onder de lamp. Het is nu niet meer voor te stellen hoe rap een gezelschap van meer dan tien personen van de middagdis kan opstaan, borden en bestek afruimen, de tafel aan twee kanten inschuiven, smyrna kleed erover leggen en: klaar voor de twee meisjes die hun kleurpotloden en nieuwe schetsboeken al aandragen om de godganse woensdagmiddag te gaan zitten tekenen. Ja, we waren braaf, we waren zeer zoet, we stammen uit de tijd dat ouders nog tien kinderen kregen.
Het leuke van tekenen is het métier. Ogen en handen gaan volledig samen en lossen al doende de gekste dingen op. Het fijne is ook de stilte met een beetje geluid, gekras, geritsel, gesnuf: er bestaat geen betere atmosfeer om een zeer speciaal soort denken op gang te brengen. Was er een technisch probleem – ik herinner me ons verlangen om een damespump zowel en profil als van bovenaf weer te geven – dan overlegden we. Zoals we ook ‘s avonds en ‘s nachts over boeken beraadslaagden, die we erg mooi vonden, dat beslist, maar sommige hoofdstukken uit Madame Bovary of De Graaf van Monte Christo konden beter. Voor het overige ook dan weer geluiden: geritsel, gesnuf en een tijdloze stilte.
Ik denk dat wij elkaar in die jaren zonder het te weten een inspiratie hebben bezorgd die tot op de dag van vandaag aan de gang is. En dat we elkaar hebben gerustgesteld. Want kunst maken mag moeilijk zijn, het is vooral ook gevaarlijk vanwege de onherroepelijke stap die je hebt gedaan in een wereld die zich een tikje buiten de gangbare wereld bevindt en van zoiets kun je, zoals iedereen weet, gek, eenzaam of drankzuchtig worden. Dat wij in het begin met ons tweeën waren, elk binnen onze eigen verstrooidheid maar toch in intiem gezelschap, heeft ons voorgoed bemoedigd.
Maria is sindsdien verliefd op het kijken. Zij mobiliseert voor wat ze zeggen wil het zintuig oog. Ik ben een stuk kippiger en heb de omhaal van woorden nodig die, denk ik, uiteindelijk van de stem vandaan komen en zich dus richten op het oor. Maar het métier van onze handen bestaat nog altijd bij de gratie van potloden, pen, inkt, verf en papier: bij de uitgangspunten kortom, van onze jeugd.-
Margriet de Moor"
Noordwijkse Huizen
Strikken waren in! Hier een persoon met een vergelijkbaar exemplaar..........plaats van aanschaf....Verkade of V&D, Het Babyhuis of de Dames Kampman, Essy of Marijtje Onderwater.....wie zou er nog zo'n exemplaar in zijn bezit hebben? Is het geen plaatje?

dinsdag 11 oktober 2016

Badplaats Noordwijk, 150 jaar Jong, met de muziek mee: The Riats - Vara's Fanclub Tune"Party Time", de kreet lijkt zelfs bij de allerjongste generatie van de familie ingebakken te zitten. Taart en Slingers! Was weer feesten natuurlijk. Mét die Solids! Maar waar en wanneer The Riats in mijn leven zijn gekomen? Vergeten ! Gelet op de handtekeningen is het wel erg intiem geweest en waren zij vast heel erg beroemd toen, in die jonge jaren zestig!


Ja Hoor! Ze waren wereldberoemd! Dat blijkt 7 jaar later in aanvullin op de info uit 2009  wanneer YouTube aanvullende info levert: Écht wereldberoemd! Die Haagse Rock- en Beatgroep, zij vormen de huis-band van het  Nederlandse teener-muziek-programma "VARA's Fanclub" met de bandleden  Frans Doolaard (steelguitar), Co van der Hoeven (guitar), Steve Biesot (bass) and Louis Debij (drums). Wow.....
Nog even terugrijpend op de info van Ron de Wit van 14-06-2009:The Riats gingen in 1969 uit elkaar. de drummer Louis Debij is daarna in Casey and the Pressure Group terecht gekomen, dit is de groep van de bekende toetsenman Cees Schrama die ook het jazzprogramma Session presenteerde."
Ook is er info te vinden op  dutch ri groups from the 60's